• Thuốc hàn hóa nhiệt exoweld lọ 150g0

Thuốc hàn hóa nhiệt exoweld lọ 150g

Liên hệ

Đặc tính kỹ thuật thuốc hàn exoweld

- Sử dụng để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp đồng trần với cáp đồng trần...
- Vật liệu: Hỗn hợp đồng ô xít và nhôm, thuốc mồi.
- Kết nối: Dạng mối hàn, tạo mối nối liên tục, không bị ô xy hóa các mối nối.
- Dễ sử dụng và thao tác.
- Bảo quản: Nhiệt độ thường, tránh ẩm ướt.

Thuốc hàn hóa nhiệt exoweld lọ 150g

Thông tin chung thuốc hàn exoweld

Thuốc hàn hóa nhiệt 150g.
– Loại: EXOWELD – 150 gram
– Đơn vị: Lọ
– Màu sắc: Đen
– Hãng sản xuất: KOREA IMI Technologies., Ltd
– Xuất xứ thuốc hàn : Hàn Quốc.
– Thời gian bảo hành: Theo qui định nhà sản xuất.

Đặc tính kỹ thuật thuốc hàn hóa nhiệt

– Sử dụng thuốc hàn exoweld để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp đồng trần với cáp đồng trần…
– Vật liệu thuốc hàn: Hỗn hợp đồng ô xít và nhôm, thuốc mồi.
– Kết nối: Dạng mối hàn, tạo mối nối liên tục, không bị ô xy hóa các mối nối.
Thuốc hàn hóa nhiệt dễ sử dụng và thao tác.
– Bảo quản: Nhiệt độ thường, tránh ẩm ướt.

thuật thuốc hàn exoweld

 

Đặc tính kỹ thuật thuốc hàn exoweld

- Sử dụng để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp đồng trần với cáp đồng trần...
- Vật liệu: Hỗn hợp đồng ô xít và nhôm, thuốc mồi.
- Kết nối: Dạng mối hàn, tạo mối nối liên tục, không bị ô xy hóa các mối nối.
- Dễ sử dụng và thao tác.
- Bảo quản: Nhiệt độ thường, tránh ẩm ướt.