Hotline: 0903343680
  • Thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld 90g0

Thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld 90g

Liên hệ

Đặc tính kỹ thuật thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld

- Sử dụng để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp đồng trần với cáp đồng trần...
- Vật liệu : Hỗn hợp đồng ô xít và nhôm, thuốc mồi.
- Kết nối: Dạng mối hàn, tạo mối nối liên tục, không bị ô xy hóa các mối nối.
- Dễ sử dụng và thao tác.
- Bảo quản: Nhiệt độ thường, tránh ẩm ướt.

Contents

Thuốc hàn hóa nhiệt tectoWeld 90g

Thông tin chung thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld 90g

Thuốc hàn hóa nhiệt túi 90g
– Loại: TectoWeld – 90gram
– Đơn vị: Lọ
– Màu sắc: Đen
– Hãng sản xuất: TectoWeld
– Xuất xứ thuốc hàn hóa nhiệt : USA
– Thời gian bảo hành: Theo qui định nhà sản xuất.

Đặc tính kỹ thuật thuốc hàn TectoWeld

– Sử dụng để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp đồng trần với cáp đồng trần…
– Vật liệu: Hỗn hợp đồng ô xít và nhôm, thuốc mồi.
– Kết nối: Dạng mối hàn, tạo mối nối liên tục, không bị ô xy hóa các mối nối.
– Thuốc hàn hóa nhiệt dễ sử dụng và thao tác.
– Bảo quản thuốc hàn: Nhiệt độ thường, tránh ẩm ướt.

Thuốc hàn hóa nhiệt tectoWeld 90g

Đặc tính kỹ thuật thuốc hàn hóa nhiệt TectoWeld

- Sử dụng để hàn hóa nhiệt cọc tiếp địa với dây cáp đồng trần, cáp đồng trần với cáp đồng trần...
- Vật liệu : Hỗn hợp đồng ô xít và nhôm, thuốc mồi.
- Kết nối: Dạng mối hàn, tạo mối nối liên tục, không bị ô xy hóa các mối nối.
- Dễ sử dụng và thao tác.
- Bảo quản: Nhiệt độ thường, tránh ẩm ướt.

Sản phẩm liên quan

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này