Hotline: 0903343680
  • Tủ báo cháy thông dụng 24 zone bao gồm Acquy.0

Tủ báo cháy thông dụng 24 zone bao gồm Acquy.

Liên hệ

-Lắp tối đa 24 chuông báo cháy, mỗi zone 1 chuông báo cháy.
-Chỉ số mạch tích hợp: Mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa, phá vỡ mạch và ngắn mạch, tương ứng.
-Phát hiện số lỗi nguồn điện áp: Bất cứ khi nào lỗi điện áp được phát hiện bởi hệ thống, báo động lỗi sẽ phát âm thanh và chỉ thị báo sẽ sáng.
-Hai giai đoạn chức năng chậm trễ báo động để ngăn chặn các báo động sai: Khi phát hiện kích hoạt lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động thiết lập lại các máy dò.
-Nếu tín hiệu khác nhận được trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, hệ thống sẽ xác nhận có lửa.
-Nguồn cung cấp: 240 VAC 50/60Hz.
-Điện trở ngoài của mạch:
-Điện trở cuối đường dây: 10KΩ.
-Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện.
-Còi trên tủ: >85dB
-Kích thước (H x W x D): 330 x 280 x 120 (mm)

Tủ báo cháy thông dụng 24 zone bao gồm Acquy.

-Lắp tối đa 24 chuông báo cháy, mỗi zone 1 chuông báo cháy.

-Chỉ số mạch tích hợp: Mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa, phá vỡ mạch và ngắn mạch, tương ứng.

-Phát hiện số lỗi nguồn điện áp: Bất cứ khi nào lỗi điện áp được phát hiện bởi hệ thống, báo động lỗi sẽ phát âm thanh và chỉ thị báo sẽ sáng.

-Hai giai đoạn chức năng chậm trễ báo động để ngăn chặn các báo động sai: Khi phát hiện kích hoạt lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động thiết lập lại các máy dò.

-Nếu tín hiệu khác nhận được trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, hệ thống sẽ xác nhận có lửa.

-Nguồn cung cấp: 240 VAC 50/60Hz.

-Điện trở ngoài của mạch:

-Điện trở cuối đường dây: 10KΩ.

-Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện.

-Còi trên tủ: >85dB

-Kích thước (H x W x D): 330 x 280 x 120 (mm)

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này